Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Vinster i välfärden – en jämställdhetsfråga!

Bild av dockor för tandläkarutbildningen.

Tandläkare är också ett vårdyrke som delvis finansieras offentligt. Ska det omfattas av ett vinstförbud?
[Bilden är tagen av användaren egevad på flickr, och är licensierad som Creative Commons.]

Vinster i välfärden är en het fråga i Sverige idag. Det finns ett utbrett missnöje med att bolag som bedriver verksamhet inom vård, skola och omsorg lämnar vinst till sina ägare. Alla blir indignerade när ett äldreboende som inte kan ta hand om sina boende på ett människovärdigt sätt samtidigt redovisar vinst. Vinsten borde ju betyda att bolaget gör något som i samhällets ögon är eftersträvansvärt?

Det jag saknar i debatten är en analys ur ett jämställdhetsperspektiv, och också en analys av varför just de här tre verksamheterna hämmas av ett vinstuttag (i motsats till nästan alla andra arbetsplatser på jorden?). Därför ska jag försöka mej på den analysen här i bloggen.

Är det fel att offentliga medel inte ska gå till privata ägare, utan slussas tillbaks till verksamheten? Vi låter offentliga medel finansiera många andra privata verksamheter, som t ex bostads- och gatubyggen. En skillnad är däremot att vi är vana vid att ställa hårda krav i de områden som det offentliga under en lång tid har handlat upp.

Är välfärden annorlunda på så vis att det är människotillvända yrken, och dessa i sej är olämpliga för vinstdrivande verksamhet? Det finns vinstdrivande verksamhet i många yrken som vänder sej direkt till människor. Det är t ex ovanligt att man förespråkar vinstförbud för massageterapeuter och tandläkare.

Eller är skillnaden den att välfärden tar hand om människor i livskritiska situationer, och att just detta nyckelskeende gör att välfärden blir sämre av ett vinstintresse? I så fall finns det lika stora problem med den privatägda läkemedelsindustrin. Många andra områden som tillhandahåller hjälpmedel som används för att rädda liv (t ex fordonsindustrin med sin ambulanstillverkning) skulle också påverkas.

Eller är det kombinationen av de här tre områdena som gör det så olämpligt med vinster i välfärden? Jag tror inte det, men är öppen för argument som kan visa varför det skulle förändra saken.

När det gäller jämställdhetsfrågan så ser jag flera problem med motståndet mot vinster: Vad säger ett sånt motstånd om lärares och vårdpersonals löner? Är det också omoraliskt att ge dem en så hög lön att de kan spara lite pengar? Låter vi bli att formulera tydliga krav, för att slippa betala vad det är värt?

Är det så att ett vinstförbud i välfärden för med sej ett krav på att alla som utövar välfärdsyrkena gör det på halvideell bas? Ja, och det är därför ett vinstförbud vore att cementera den klassiska kvinnofällan med långa slitsamma arbetsdagar till låg lön.

Vi måste absolut lära oss vilka krav som ska ställas på välfärden, oavsett om den bedrivs i privat eller offentlig regi. Vi måste våga vara hårda i kravställandet. Och vi måste uppvärdera de professionella rollerna i yrkesutövandet.