Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Vegetariskt på hemmet

Bild av en vegetarisk lunchtalrik

Potatiscurrywraps med oststavar och bananhalvor

Den senaste veckan har vegetariska dagar varit på tapeten, både i nationell politik och i värmdöpolitiken. Frågan är ett sätt att belysa köttnormen, som successivt stärks i vårt samhälle. I bondesamhället för 100-200 år sedan och tidigare så var normen snarare att man hade kött en dag i veckan – söndagssteken. Perspektiven förskjuts...

Vegetariska måltider i skola och omsorg är en miljöpartistisk hjärtefråga. Det finns mycket som talar för att vi borde äta mer vegetariskt i Sverige. Då gäller det främst rena miljöfrågor, men också rättvis resursfördelning. Enkelt uttryckt matar vi vår köttboskap med människoföda, främst sojabönor, och det blir inte ett kilo kött bara för att man matar en ko med ett kilo soja. Energiförlusten är i storleksordningen 90%, så det behövs 10 kilo soja för att framställa ett kilo kött. Ur miljösynpunkt är ju detta förkastligt, eftersom sojabönorna odlas med handelsgödsel som framställs av fosfor som sedan läcker ut i våra hav. Därtill kommer problem med att nötboskap fiser och rapar stora mängder metan, som är en kraftig växthusgas. Ur ett rättviseperspektiv är det också väldigt tveksamt att ge människomat till djur, så att svenskar ska få lyxa till det med lite bacon. Och när man dessutom ser att köttkonsumtionen per invånare har ökat kraftigt under lång tid, så är det klart att det här är en tendens som måste brytas.

Men hur går vi bäst tillväga för att bryta köttnormen? Det finns många vägar att gå, där en vegetarisk dag i veckan är en väg. Den vägen har man valt att gå i bl a Nyköping, vilket har lett till en ganska högljudd debatt i lokalsamhället. Föräldrar har organiserat sej i en proteströrelsen och LFR:s lokalavdelning skapade nationella rubriker när de berättade att de skulle bjuda skolbarnen på hamburgare på skolgården. Det här är ett bra sätt att skapa debatt och medvetenhet i frågan om att maten vi äter påverkar klimatet.

En annan väg man kan gå är att ge rektorer, föreståndare och kökschefer i uppdrag att successivt öka andelen vegetarisk och ekologisk mat. Den vägen har man gått i bl a Södertälje och Västerås. Även i Värmdö har vi valt den vägen. I oktober 2011 la Värmdökoalitionen ett sånt uppdrag i samband med kommunens budget för 2012, och alltsedan dess har andelen helvegetariska portioner ökat. Idag är ca 40% av portionerna som serveras i skolor, hemtjänst, särskilt boende och gruppboenden helt vegetariska.

Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med de olika sätten? Fördelen med en vegetarisk dag i veckan är att det skapar debatt, men det är också en nackdel. Som föräldradrevet i Nyköping visar så uppfattar man det som att något tagits ifrån barnen, och den högljudda debatten har lett till att 20% (en dag i veckan) blir en gräns som det är desto svårare att spräcka. Fördelen med att successivt införa vegetariska alternativ är att man kommer framåt utan att fastna i konflikter om symbolfrågor, och nackdelen är då motsvarande att man inte väcker medvetenhet i samma utsträckning.

En annan fördel är man kan få fokusera på själva maten. Maten ska inte bara vara vegetarisk och ekologisk, den måste också vara god och näringsriktig. Skolbarnen, de funktionsnedsatta på våra gruppboenden och de äldre är kommunens ansvar. Om maten lagas nära den som ska äta, och det finns en dialog kring vad som ska ätas, en möjlighet att tillsammans skapa den bästa menyn för de som ska äta - ja då är möjligheterna mycket större att nå fram till goda lösningar.

Det här är inte en fråga som bara har en enda giltig lösning, och jag får ärligt talat allergiska utslag när vissa personer pratar om ”den enda vägens politik.” Jag har anslutit mej till den gröna rörelsen för att jag delar dess mål (att rädda världen undan en galopperande miljöförstöring, om du undrar). Det är med det målet för ögonen rätt ointressant att diskutera huruvida man valt det renläriga sättet att sträva efter det målet. Vi har valt vår väg och kommer framåt med den i ganska hög takt. Jag valde ett rösta ”besvarad” på V:s motion i Värmdö, eftersom vi har uppnått dess syfte med råge.

PS Läs mer om föräldradrevet i Nyköping och om LRF:s hamburgaraktion.