Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Tag plats!

Länsstyrelsens beslut

Jag fick ett brev från länsstyrelsen.

Idag blir jag ordinarie i kommunfullmäktige i Värmdö. Jag har ju haft möjlighet att tjänstgöra förut då och då, så det är inte precis någon ny upplevelse, men det ska bli spännande ändå nu när det är skarpt läge.

Vilka frågor är viktiga för mej, och vilka frågor är det som jag vill driva i Värmdö kommun?

För mej är två frågor viktigare en det andra: Jämställdhet och hållbarhet

Jämställdhet

Jag har skrivit om feminism på bloggen tidigare, och jag måste säga att det är min mening att feminismen måste ligga till grund för allt meningsfullt jämställdhetsarbete. Grunden för ett jämställt samhälle är att kvinnor och män får lika förutsättningar från start, dvs från det de föds. Vi vet att det inte är så idag, och för all del att det är en utopisk dröm. Människor får inte lika förutsättningar från det de föds, av väldigt många anledningar. Men när halva befolkningen diskrimineras från födseln så är det exceptionellt, både ur rättvisesynpunkt och ur ekonomisk synvinkel (diskriminering är ett dj-a slöseri med resurser!). Det är så dumt och destruktivt så det måste åtgärdas!

Vän av ordning skulle kunna invända att majoriteten av alla samhällen på jorden har varit ojämställda - och har man sett på maken: Vi finns kvar!

Det är iofs sant, men bara i det korta perspektivet. Det patriarkala samhället har fört oss till kanten av avgrunden, vilket för mej in på den andra viktiga frågan.

Hållbarhet

Jämställdhet är en nyckel för ett hållbart samhälle, men det finns andra faktorer också. En del av de faktorerna är ekologiska och andra är sociala. När vi i västvärlden (eller Nord) talar om miljöförstöring så glömmer vi ofta det perspektivet, eller förbiser åtminstone vår egen roll. Vi bygger system som går ut på att det ska konsumeras allt mer råvaruresurser i vår del av världen, och sedan försöker vi klistra en eko-etikett på några av varorna för att tillgodose en marknadsnisch. Samtidigt bygger vi upp ett förhållande där vi suger ut råvaruresurserna ur andra, fattigare, länder med minimal ersättning. Vi skapar samtidigt en bild i dessa andra länder om att ingen kan bli lyckligare än oss, eftersom vi får konsumera. Det här är en snurra, och när farten tar slut i snurran så faller den platt på sidan - och det gör vårt ekologiska system såväl som vårt ekonomiska system. Ska vi kunna bygga ett ekologiskt hållbart samhälle så måste det också vara socialt hållbart - både lokalt och globalt.

Det är inte rimligt att vi ska konsumera råvaror från andra världsdelar utan att bidra tillbaks (och nej, vi betalar inte vad det kostar idag).

Det är inte rimligt att arbetslösa i Sverige ska hålla världsekonomin igång genom att konsumera barnarbete på andra kontinenter (McDonalds-leksaker - jag tittar på er).

Ett hållbart samhälle måste åtminstone delvis bygga på att vi kan producera, reparera och konsumera lokalt. Det som inte behöver begränsas till den lokala sfären är människorna och kompetensen (Sverigedemokrater - jag tittar på er).

Kommunen - allt startar här

Så vad har jämställdhet och social hållbarhet med kommunpolitik att göra? Allt! Kommunen är en stor arbetsgivare lokalt, och dessutom huvudman för den största andelen av skolorna. Om vi tar jämställdhetsfrågorna på allvar så når vi en mycket stor andel av kommunens befolkning i deras vardag. Det är också kommunen som ska ta ansvar socialt när det brister för människor, och det är kommunen som har en möjlighet att vidta förebyggande åtgärder. En av de viktiga förebyggande åtgärderna är att möta våra unga och ge de förutsättningar och självförtroende inför vuxenlivet.

Problemet

För det finns ju alltid ett problem, eller hur? Kommunen är en stor organisation, jämförbar med en oljetanker, och utmaningen är att vända oljetankern så fort som möjligt utan att styra på grund. Sedan har vi ju risken att fastna i diskussioner om färgen på styrhytten också.

Detta är vad jag vill arbeta med som representant för Miljöpartiet de Gröna i Värmdös kommunfullmäktige.

/Filip Joelsson

PS Nåja, inte just idag då. Familjen har varit kräksjuk, och det vore kanske dumt att begå debut som ordinarie med att smitta ned hela fullmäktigeförsamlingen. ;-)