Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Svenska flaggan på KF?

FN-flaggan [Foto: FN]

Det här är vad jag hade att säga om SD:s motion om att svenska flaggan måste visas vid varje fullmäktige.

Vill ni läsa själva motionen, så finns den att läsa här

Det här ser ut som en enkel motion. Kommunfullmäktige har fått ett önskemål om att vi ska börja använda svenska flaggan vid alla våra fullmäktigesammanträden. Det ska väl inte vara så kontroversiellt?

Nej, det behöver det kanske inte vara – vi får väl se hur debatten går.

Varför motionerar SD i frågan? Motivet är att den globala tittare som ser våra webbsända fullmäktigesammanträden ska förstå att det är just från Sverige som webbsändningen kommer.

Ni får ursäkta, men jag tycker inte att det håller. Ser man på webbsändningen så förstår man nog svenska. Det skulle i så fall vara en större hjälp med en sverigekarta på webbsidan där Värmdö är inprickat.

Men naturligtvis kan vi sätta upp flaggor så det står det härliga till, i samband med våra fullmäktigesammanträden – men är den svenska flaggan verkligen mest relevant? En behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i kommunalvalet eller för att bli invald i fullmäktige. Det räcker med att en är permanent bosatt i kommunen, så om vi ska flagga så vore det mycket mer relevant att flagga med kommunens vapen. Om en å andra sidan argumenterar för att vi lyder under svensk lag, så vill jag påpeka att vi även lyder under EG-rätten, en del av våra lagar och regler är en direkt följd av WTO:s överenskommelser – och inte minst så har vi skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Ska jag vara helt uppriktig så tycker jag de mänskliga rättigheterna är viktigast i uppräkningen, så varför inte flagga med FN-flaggan istället? (Det säkerställer dessutom att eventuella utomjordingar förstår att webbsändningen kommer från jorden...)

Nej, poängen som SD vill markera är att nationalitet förenar och delar – och jag köper inte det för fem öre. Jag har vänner i Indien, Tyskland och USA som jag har mer gemensamt med, inte minst värdegrundsmässigt, än jag har med de som är medlemmar i ett parti som har rötter i den nynazistiska rörelsen.

Eftersom jag är införstådd med detta, och inte delar Sverigedemokraternas värderingar, så yrkar jag avslag på motionen i sin helhet.