Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Reaktioner efter förra inlägget om Kyrkskolan

Skylt: "What do we want? Respectful discourse. When do we want it? Now would be agreeable to me, but I am interested in your opinion."

Kanske lite fånigt och osannolikt protestplakat, men att behandla meningsmotståndare respektfullt är enligt min mening en inte helt oviktig del av demokratin.

[Bilden lånad från Facebook, rättighetsinnehavare okänd.]

För en vecka skrev jag en blogg om hur jag ställer mej till Kyrkskolans framtid. Texten blandade en del sakargument med personliga reflektioner, och har åtminstone genererat några kommentarer.

Det är trevligt att ni tagit er tid att läsa och reagera på blogginlägget, men det finns några poänger som jag uppenbarligen behöver förtydliga:

Jag är inte skolpolitiker i Värmdö, och har därför inte deltagit direkt i den politiska processen. Det jag skriver är mina personliga tankar inför ändra årskursindelning på Kyrkskolan. Man kan tycka att det är oproffsigt av mej som förälder att ha personliga åsikter om en politisk fråga där jag inte själv är inblandad i beslutsprocessen, men det skulle ju i så fall gälla samtliga föräldrar på Kyrkskolan.

Jag är förälder på Kyrkskolan. När andra föräldrar på Kyrkskolan i debatten försöker ge sken av att tala för samtliga föräldrar på Kyrkskolan, så stämmer inte det. Det finns fler föräldrar med mej som inte har reagerat lika starkt som föräldraföreningen.

MP har ingen partipiska. Om jag så hade önskat, så hade jag kunnat driva linjen att Kyrkskolan skulle få F-6 utan risk för repressalier. Jag fick faktiskt frågan internt om jag var intresserad av att göra det, men avböjde erbjudandet efter moget övervägande.

Underlaget för det politiska beslutet är inte heltäckande, men det utgår från frågan: ”Hur kan vi lösa det konkreta problemet?” Föräldragruppen på Kyrkskolan har grävt fram argument utifrån frågan: ”Hur kan vi ifrågasätta underlaget?” En hake med det senare är att föräldragruppen då har hoppat över alla fakta och synvinklar som talar mot den egna åsikten, och blivit en ren lobbygrupp.

Jag är rätt ledsen över de fall av förtal och hot som har förekommit, och föräldraföreningen tycks så säker på att det inte är någon av de aktiva som ligger bakom. Har man kollat det måntro?

Avslutningsvis: När det gäller skattesänkningar, så går vi i MP inte med på sådana om de måste finansieras med besparingar i välfärden. De skattesänkningar vi hittills böjt oss för har ju i samtliga fall kommit tillsammans med reella satsningar på bl a ökad skolpeng och olika klimatåtgärder.

Tillägg 4/11:

Detta är huvudfrågan, som jag har uppfattat det:
Hur kan vi bättre kan möta de utmaningar som den nya skollagen ställer på mellanstadiet?

En bifråga när det gäller specifikt Kyrkskolan, Munkmoraskolan och Kvarnbergsskolan är hur man ska göra det möjligt för skolorna att gå runt. En åtgärd som vi har vidtagit är alltså att öka skolpengen för lågstadiet, men behöver vi göra mer?

När det gäller frågan om ifall föräldraföreningen är en lobbygrupp, så är det en språkfråga. Jag använder ordet lobbygrupp om alla grupper som samlas kring en gemensam intressefråga för att påverka politiker. Det innebär att både industrigrupperingar och aktiviströrelser (som Fältbiologerna, Amnesty och Planka) samlas under ett begrepp. Värdet med att använda ordet så är att de uppgifter som grupperna förmedlar till politiker är väldigt styrda av gruppens synvinkel, och det gäller såvitt jag har sett och hört även Kyrkskolans föräldraförening.

Avslutningsvis så önskar jag också att det hade funnits längre tid att förankra beslutet, och att det hade skett en bättre och längre dialog med föräldrar. Men samtidigt så är beslutet tidskritiskt. Redan detta års sjätteklassare har påverkats negativt av att Värmdös skolor inte har löst problematiken kring betygssättningen i årskurs 6.