Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Höger eller vänster?

Bild av en skylt med pilar i flera riktningar

Snart dags för vägval för de kommande fyra åren, men är det verkligen sant att det bara finns två olika håll att gå åt?
[Bilden tagen av användaren Domenico på flickr, och licensierad som Creative Commons.]

Ok, senaste två veckorna har jag sett några intressanta definitioner av höger-vänster-skalan i svensk politik. Det där kan det ju vara lite skoj att luska i.

Portaluttalandet, som det inte går att väja för, är statsministerns uttalande om att det nu finns en vänster till vänster om sossarna, som är större än S. Det är tydligt att han menar att MP ingår i gruppen ”till vänster om S”. Samtidigt har jag hört/läst vänsterpartister som hävdar att ett socialistiskt parti är ett parti som bygger sin politik på en klassanalys, alla övriga partier är borgerliga. Om båda påståendena skulle vara korrekta samtidigt, så betyder det att vi har två borgerliga vänsterpartier i Sverige: MP och Fi.

Så vad betyder höger-vänster-skalan, och hur inordnar man ett parti på den? Begreppet kommer ju från fransk politik i revolutionens efterdyningar. Då syftade den på hur förändringsbenägen en parlamentsledamot var: Ju mer förändringsbenägen, desto längre till vänster i parlamentet. Om vi ska tillämpa det begreppet så är ju de allra flesta partier i svensk politik mer förändringsbenägna än S och V...

Men inte kan väl Fredrik mena att M ingår i vänstern till vänster om S? Nej, eftersom vi vet att hans utgångspunkt är att vänster = dåligt, så menar han snarare att partier som vill driva en politik som ligger långt från hans egen ståndpunkt också ligger långt åt vänster. För att tala klarspråk: Partier som förespråkar regleringar, oavsett område och motiv. Om regleringar är utgångspunkten, så är det nämligen helt sant att både MP och Fi tycks förespråka mer reglering än S av såväl utsläpp som kvotering mm.

Så hur resonerar de socialister som menar att allt som inte bygger på klassanalys är borgerligt? Det resonemanget är närmast en spegel av Reinfeldts resonemang. Trots att en feministisk analys har paralleller med en klassanalys, men där vi istället analyserar förtryck utifrån kön, så har jag hört socialister hävda att Fi är ett borgerligt parti just eftersom de inte sätter arbetarklassen i centrum för sin analys. På samma sätt har en grön analys likheter med en klassanalys, när vi utgår från kommande generationer, djur och natur samt alla världens folk. Om jag förstår resonemanget rätt, så är de socialister som kallar den feministiska och den gröna analysen för borgerliga, oroliga just för att deras perspektiv på strukturellt förtryck ska komma att bagatelliseras.

En tredje axel, som skulle kunna vara relevant, restes av Billy Larsson i en debattartikel i Svd. På den axeln skulle man kunna inordna partier utefter hur stort ansvar de anser att vi ska ta som nation och som individer. Det blir lite svårare att ange den ena axeln som höger och den andra som vänster, och om det är ansvarsfrågan som blir det kommande århundradets stora fråga så tror jag att det kan finnas väl så stora klyftor inom de etablerade partierna.

Så kanske är frågan om höger och vänster helt ointressant. Kanske är frågan vi bör ställa oss: Hur viktigt är det för mej att Sverige tar ansvar för att det ska gå att leva ett gott liv även om 80 år, oavsett var på jorden en har fötts?