Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

En god vän har blivit hotad

Jag hade tänkt lägga upp text om hur jag tänker kring Kyrkskolan (mina barns skola, som efter Utbildningsstyrelsens beslut i torsdags kommer att bli F-3, istället för som idag F-5). Det kommer jag också göra, men på förekommen anledning måste jag nu skriva om hot om våld först.

Förslaget att göra om Kyrkskolan till en lågstadieskola har upprört många föräldrar. Man har organiserat sej och forskat i underlaget till beslut, deltagit i medborgardialog, hållit hearing med politikerna och demonstrerat. Allt detta är viktiga och bra sätt att påverka den politiska processen, och om man jämför förslaget till beslut från tjänstemännen med det beslut som politikerna sedan tog – så ändrades också det faktiska beslutet på några punkter. Är man fortfarande inte nöjd så går det överklaga beslutet, och jag sticker inte under stol med att jag tycker att civil olydnad är ett rimligt sätt att försöka påverka makthavare.

Men när det stod klart att föräldragruppen inte skulle få sin vilja igenom på alla punkter (dvs Kyrkskolan föreslogs ändå bli en lågstadieskola), så gick en individ för långt och hotade Utbildningsstyrelsens ordförande. Jag vet inte om det var ett uttryck för frustration, ett synnerligen osmakligt skämt, eller ett försök att med hot om våld påverka den politiska processen. Men det spelar ingen roll.

Det här är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle, och jag är besviken på att ingen annan har sagt något. (Vår lokaltidning NVP verkar t ex inte anse att det ens har nyhetsvärde.)

I fredags, på ett av mina barns lektion, så berättade en lärare att hot förekommit. Sedan läraren förklarade att det är dumt att hota andra, för det motverkar "vårt syfte."

Ursäkta, men det var dumt för att det är FEL!

En grundläggande tanke i en demokrati är att ingen person ska behöva vara rädd för att stå för sina åsikter. Om en makthavare använde våld eller hot om våld för att driva igenom sina åsikter, så skulle vi alla reagera kraftigt. Men poängen i en demokrati är att alla är människor och har möjlighet att påverka inom ramen för vissa spelregler. Hot om våld hör inte dit.

Jag tvivlar inte på att personen som framförde hotet någonstans hade goda föresatser, men som sagt: Goda föresatser har stensatt mer än en väg...

Filip Joelsson, ordförande MP Värmdö

 

Tillägg 21/10:
Jag har förstått att det dessutom inte bara är Max som blivit hotad. Det är illa nog om man vräker ur sej dumheter i affekt, men när man börjar ringa flera personer mitt i natten så är det ett planerat försök att skrämmas eller hämnas. Inte ok!

Tillägg 30/10:
Och nu har NVP vaknat: http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Mordhot-mot-politiker/