Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Det hållbara samhället kräver hjärta

Filip Joelsson (mp) under inledningsanförandet.
[Bilden tagen av Hanna Thorell.]

Den gröna politiken handlar om ett hållbart samhälle.

Det är rätt enkelt egentligen: Vad har vi för förväntningar under vår livstid, och vad händer om vi drar ut linjerna en generation eller två till? Plötsligt ser det som är gynnsamt på kort sikt väldigt tveksamt ut.

Det här ställer krav på oss. Kravet är att vi samarbetar människor emellan, för att bygga ett långsiktigt samhälle. Det innebär att vi kommer behöva bryta våra invanda mönster, och pröva nya vägar – och det är jobbigt.

Det är inte jobbigt för att vi kommer tvingas svälta, jobba extremt mycket eller ens ha tråkigt. Men det är jobbigt för att vi är rädda för det nya. Och för att vi människor i grunden är lata.

När vi ska ta oss ann det här projektet så är det därför viktigt att vi alla upplever att vi gör det gemensamt, och på lika villkor. Om en grupp gör stora insatser för miljön, och lägger om sin livsstil till något annorlunda och mer hållbart, så kommer det kännas väldigt tungt om de samtidigt ser andra som skiter i allt och bara glider förbi.

För att vi ska kunna bygga det ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhället, så behöver vi därför också jobba på att bygga ett socialt hållbart samhälle. För att vi ska känna ett gemensamt ansvar för de ekonomiska och ekologiska åtagandena, så behöver vi också uppleva att det finns ett gemensamt socialt ansvarstagande. Ett socialt hållbart samhälle måste därför sätta jämlikhet och jämställdhet i första rummet. Vårt samhälle måste bereda möjligheter för alla våra invånare.

En hållbar politik måste helt enkelt ha hjärta!