Good Intentions

Goda föresatser har stensatt både en och annan väg...

Kultur i budgettider

Skulptur föreställande stafli och pall, men utan konstnär

Vem har råd att vara kulturarbetare?

[ Bilden föreställer "The artist's easel", Lisburn av Brian Connolly
© Copyright Albert Bridge licensierad under Creative Commons CCSA 2.0 ]

Min bakgrund och ingång till politiken är föreningslivet, och i synnerhet arbetet med barn och unga i de ideella föreningarna. Inte så konstigt då att jag har engagerat mej i Kultur- och Fritidsnämnden i Värmdö. Sedan jag blev vice ordförande så skulle man möjligen kunna kritisera oss för att ha försummat kulturen en smula.

Förra onsdagen hade vi budgetfullmäktige i Värmdö. Vid det mötet bestämdes hur mycket pengar vi ska lägga på de olika nämnderna och vilka verksamheter de ska bedriva under 2013, och det förslaget vi i den styrande koalitionen kommit överens om är såklart en kompromiss.

I den budgeten har nämnden med tre stycken satsningar som har fått anslag: Det är en ökad finansiering av utlåningen av digitala böcker för biblioteken, en digitalisering av kommunens fotoarkiv (många tusen foton), samt ett kulturarbetarstipendium. Det är inga stora pengar om man jämför nämndens budgetanslag med t ex skolan, men det är en ökning av pengarna till kulturen.

Jag tänkte vika ut mej lite extra om kulturarbetarstipendiet: Kultur är det som skiljer den ena orten från den andra, och i vår kommun har vi ett rikt kulturarv. Det gäller både hela sammanhanget kring porslinskonsten, men också skärgården som har varit en rik källa till inspiration för många. Det finns goda förutsättningar för att viktig konst ska få komma till i vår kommun, och berika såväl våra invånare som våra besökare.

Vår tanke är att dela ut ett arbetsstipendium, som ska göra det möjligt för en eller två kulturarbetare att i lite större utsträckning leva på konsten under ett år. Om det gör så att en av våra lokala förmågor kan få det där lyftet, som gör så att hen når en större publik, så vore det oerhört roligt. Om å andra sidan kulturarbetaren i fråga bara helt enkelt får ro att under ett år ägna sej åt sitt kall helt och hållet, för att året därefter återgå till att deltidsförsörja sej på annat sätt, så är det gott nog.

Kulturarbetare lägger ofta ned ett stort ideellt arbete för att förse oss andra med goda upplevelser, och den främsta ambitionen med stipendiet är att göra arbetsförhållandena lite rimligare så att åtminstone några under en period ska få prova på att helt fokusera på konsten. Till att börja med har vi avsatt en summa på 100.000 kr, så om man ska kunna leva på konsten och stipendiet tillsammans så behöver man själv redan kunna delvis försörja sej på konsten.

Nästa steg blir att utarbeta ett regelverk för hur stipendiet delas ut. Det ska förhoppningsvis bli klart till våren.

Det finns många andra goda sätt att gynna kulturarbetare, till glädje för oss alla. Ett sådant sätt vore att, som kamraterna i (S) föreslog, instifta ett ateljéstöd. Det ska vi klura vidare på till nästa år!